Hakkımızda

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Kullanımı Kulübü kurulduğu 2015 senesinden bu yana özellikle Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri olmak üzere bütün Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerine hizmet vermektedir. Başlıca misyonumuz, teknolojik gelişmeleri ve robot bilimini üniversite öğrencilerine tanıtmak, sevdirmek ve bu görüşten yola çıkarak, bilim ve teknolojinin gerisinde kalmayan aksine günümüzün teknolojik imkanlarını daha da ileri taşıyacak yetkin bireyler yetiştirmektir.

Bu amaçla üniversite çapında hobi amaçlı projelere destek verilmekte ayrıca öğrenciler ders dışı eğitim, seminer ve teknik gezilerle bilgilendirilmektedir.

Bu tip aktivitelerin yanısıra, bahsedilen programlar çerçevesinde öğrencilerarası sosyal etkileşim ortamının kulüp çerçevesinde gelişmesi sağlanmaktır. Grupçalışmaları, seminerler ve teknik geziler sayesinde öğrenciler ders dışında dabirbirlerini tanıma ve sosyal alanlarda etkili olma fırsatı bulabilmektedir. Özellikle,kulübümüzde etkin görev almak isteyen arkadaşlar için kendilerini geliştirebilecekleribir ortam hazırlanmış olmakta ve bu sayede birçok sahalarda gelişme ortamıhazırlanmaktadır. Kulübümüzün üyeleri, ülke çapındaki çeşitli projelerekatılmaktadırlar; bu sayede kendileri adına bir takım çalışmasına katılmış ve projeanlamında tecrübe edinmiş olmakla beraber kulübümüzün ve üniversitemizin adını da birçok platformda temsil etmektedirler.Dönemler arası yardımlaşmanın ve dayanışmanın da önemli derecede etkin olduğu kulübümüzde bir nevi danışmanlık fırsatı da sağlanmaktadır.

Üniversitemize yeni katılmış olan öğrencilerimize, bu yeni ortama alışma sürecinde yardımcı olunmakta ve interdisipliner bir yaklaşımla daha iyi bir kariyere sahip olmaları adına destek verilmektedir.Kısaca kulübümüz, robotlar ve gelişen teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüm öğrencilere kulübümüz çatısı altında biraraya gelme fırsatı sunmaktadır.